Feldebrő község óvodája 2017. augusztus 16-tól a Verpeléti Gyöngyszem Óvoda tagintézményeként működött kettő, később egy vegyes életkorú gyermekcsoporttal, a település műemléktemplomának szomszédságában. A dolgozói munkáltató jogkör gyakorlója az akkori székhelyóvoda vezetője volt.


A korábbi feldebrői tagóvoda épülete a falu centrumában helyezkedett el. Az intézmény a ’60-as években orvosi lakásból lett átalakítva, melynek következtében az épület elrendezése nem volt ideális, folyamatos felújításra szorult.


2021. évben a feldebrői tagóvoda kivált a székhelyóvodából, melynek következtében 2021. augusztus 1-től önálló intézményként, egy csoporttal kezdi meg működését. A teljes körűen felújított óvoda, külső-belső eszközei is újak lesznek, a helyiségek, pedig a 20/2012. (VIII. 31.) számú EMMI rendelet 2. számú melléklete szerint kerülnek kialakításra.
Az épületben a gyermekek napközbeni ellátására akadálymentes bejárat és mosdó, egy gyermek fogadó, egy gyermek öltöző, közös öltöző, két csoportszoba, mosdó, öltöző, raktár és szertár kerül kialakításra. A gyermekek étkeztetése a központi konyha segítségével fog megvalósulni, a meglévő konyha melegítőkonyhaként fog funkcionálni. Az udvari tevékenységek helyszínéül pályázati forrás segítségével kialakított játszóudvar fog szolgálni, melynek játékeszközei szabványoknak megfelelőek lesznek. Az óvoda eszközellátottsága folyamatos beszerzésekkel lesz biztosítva.


A köznevelési intézmény önkormányzati fenntartású óvodaként kezdte meg működését egy, 25 férőhelyes heterogén életkorú csoporttal. A gyermekek étkeztetését az önkormányzat vállalkozó megbízásával szállított étkeztetés formájában oldja meg.


A helyi pedagógiai program a tevékenységközpontú óvodai nevelési program elveire épül, mely figyelembe veszi a település adottságait, hagyományait, értékeit, a nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatait: a játékos idegen nyelv oktatást angol és német nyelven valamint a szülők igényeit.

A család és az óvoda közös nevelési elvei
Az óvodába járó gyermeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát, ki tudják fejezni magukat. Legyenek képesek alkalmazkodni, együttműködni, konfliktusaikat békésen, kompromisszumok kötésével rendezni.

Intézményi dokumentumok

© 2024 Asztalos János Óvoda - Feldebrő